Vanliga frågor

Hur mycket kan ges i bidrag och för vad kan bidrag beviljas?

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, behandlingsresor, vistelse på hälsohem, mm som inte täcks av bidrag från försäkringskassan. Specialanordningar i hemmet, extra utrustning i bil eller andra hjälpmedel där kostnaderna inte täcks av andra bidrag kan även komma i fråga.

Bidrag ur fonden kan även i begränsad omfattning lämnas till organisationer inom länet, särskilt sådana med handikappinriktning.

Kan samma person eller organisation beviljas bidrag flera gånger?

Samma person kan få bidrag flera gånger, men i regel ej under samma år. Särskild ansökan skall lämnas vid varje tillfälle.

Behöver jag bifoga några kopior?

Ja, kopior på aktuell inkomstdeklaration och senaste besked om utbetalningar från till exempel arbetsgivare, försäkringskassa, pensionsutbetalare etc. skall alltid bifogas ansökan.   

Behöver jag några andra intyg?

Intyg från läkare, kurator eller motsvarande bifogas i de fall ansökan ej är upprättad av kurator.

Vilka krav måste vara uppfyllda?

Innan du fyller i ansökan måste man först försäkra sig om att den sökande uppfyller följande grundläggande krav. Samtliga dessa måste alltså vara uppfyllda för att ansökan skall kunna behandlas. Observera dock att man inte är garanterad att bevilas medel ur fonden även om man uppfyller kraven nedan. Varje komplett ansökan behandlas individuellt.

- Den sökande måste vara född eller folkbokförd inom f.d. Skaraborgs län (Följande kommuner ingick i Skaraborgs län).

- Den sökande måste utöver ekonomiska skäl även lida av någon sjukdom eller handikapp. Det räcker alltså inte att söka av enbart ekonomiska eller sociala skäl.

- Den sökande måste ha fyllt 30 år för att kunna beviljas medel ur fonden!

Hur ansöker man?

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett. Uppfyller den sökande samtliga krav ovan kan du gå vidare och ladda ner och fylla i ansökan här. 

Kommer jag att få en bekräftelse på min ansökan?

För att man skall få en bekräftelse på sin ansökan krävs att ansökan är komplett, att den sökande uppfyller de grundläggande kraven (se ovan) samt att man angett en e-postadress. Vi får in ett stort antal ansökningar per år och vi bekräftar normalt de inkomna ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven och där det finns en e-postadress att kommunicera till. Är man säker på att man uppfyllt kraven och insänt en komplett ansökan kan man om ansökan inte bekräftats inom 14 dagar höra av sig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för information.

Hur lång tid tar det att få svar på sin ansökan?

Vi får varje år in ett stort antal ansökningar. Tyvärr är många av dem ofullständiga eller så uppfyller den sökande inte kraven för att kunna ansöka om medel ur fonden. Det kan ta upp till 3 månader innan en fullständig ansökan från behörig sökande får besked om man beviljats medel eller ej. För att man skall få ett skriftligt besked krävs att man angett en e-postadress i ansökan.