Välkommen till hemsidan för stiftelsen Henning Ahlsons fond för Skaraborgs län. 

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till ekonomiskt behövande äldre personer (lägst 55 år) samt till ekonomiskt behövande med funktionshinder eller sjukdom, för vilka ingen åldersgräns tillämpas.

Med ekonomiskt behövande avses person/familjer som enligt Skatteverkets vid var tid gällande riktlinjer anses behövande. Högsta bidrag fr.o.m. den 1/1 2019 är 8.000 kr per år, för tandvårdskostnader högst 15.000 kr. Tandvårdsbidraget utbetalas direkt till behandlande tandläkare och baseras på kostnadsberäkning som bifogas till ansökan.

Stiftelsen riktar sig till personer som är folkbokförda eller födda i kommuner i f.d. Skaraborgs län. Följande kommuner ingick i Skaraborgs län: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Stiftelsen stödjer också organisationer och föreningar, vars ändamål överensstämmer med stiftelsens övergripande ändamål.