Ansökningshandlingar skickas till:

Stiftelsen Henning Ahlsons fond för Skaraborgs län
Malmgatan 36
532 32   SKARA


tekniska frågor om ansökningsblanketten sändes till:

Web-ansvarig
tommy.tingvall@gmail.com