Ansökningshandlingar skickas till:

Stiftelsen Henning Ahlsons fond för Skaraborgs län
Malmgatan 36
532 32   SKARA


Allmänna förfrågningar:  info@henningahlsonsfond.se

Datatekniska frågor (webbansvarig):  tommy.tingvall@gmail.com