Ansökningshandlingar skickas till:

Stiftelsen Henning Ahlsons fond för Skaraborgs län
Malmgatan 36
532 32   SKARA


Samtliga förfrågningar gällande stiftelsen sändes till:

info@henningahlsonsfond.se