Personuppgifter och GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som började gälla den 25 maj 2018 inom hela EU. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Skyddet för den personliga integriteten förstärks och den enskilde får större kontroll över sina uppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Lämnade bidrag - ansökningshandlingar och beslut - sparas i stiftelsens arkiv i Skara under 7 år enligt gällande bokföringslag. Övrigt material hos beslutsfattare inom styrelsen destrueras på ett säkert sätt inom 12 månader.
Ansökningar, som icke beviljas, destrueras på ett säkert sätt inom 6 månader.

Övrig korrespondens med sökande sparas i stiftelsens arkiv i Skara under 7 år enligt gällande bokföringslag. Handelsbanken Stiftelsetjänst svarar för administration, redovisning och utbetalning av bidrag.
Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med Handelsbanken Stiftelsetjänst.